Når din familie bliver indblandet i en sag om frivillig anbringelse eller tvangsfjernelse, er der brug for hjælp for at få livet tilbage på skinner. Men hvilken slags hjælp er det præcis, du skal finde for at opnå balance igen? I første omgang kan du overveje en § 54 støtteperson. Sådan en støtteperson er en neutral part, som står ved din side. Også en advokat bør du overveje. Læs mere om mulighederne for at få tilknyttet en støtteperson eller en advokat fra Advokatfirmaet Strauss & Garlik her.

Find info om en § 54 støtteperson på her

På www.tvangsfjernelse.com kan du læse om, hvad en støtteperson er. Advokatfirmaet Strauss & Garlik forbinder dig også gerne med en dygtig støtteperson, som de har kendskab til. Ved frivillige anbringelser og tvangsfjernelser kan du få tilknyttet denne neutrale fagperson. Personen vil hjælpe dig med enhver opgave og forsøge at besvare ethvert spørgsmål, som kan opstå i sagen. Støttepersonen er ikke tilknyttet kommunen, anbringelsesstedet eller noget andet. På den måde sikres objektiviteten, når støttepersonen skal rådgive dig og hjælpe dig tilbage til en situation med velvære. Samtidig har personen stor viden om anbringelser og tvangsfjernelser. Ofte har de erfaring med pædagogisk arbejde eller arbejdet som socialrådgiver. Der er ingen grunde til ikke at gøre brug af støttepersonen, for det er gratis. Et eksempel på en situation, hvor du kan bruge din støtteperson, er til at organisere en samtale. I samtalen kan du snakke med den neutrale fagperson om, hvorfor du og din familie står i situationen, hvad det gør ved dine relationer til dine familiemedlemmer og hvordan du kan forbedre forholdene for dig selv og dem, du elsker.

Få styr på dine rettigheder i sager om tvangsfjernelse

Når dit barn bliver tvangsfjernet, er det ikke kun en støtteperson, du får brug for. Du får også brug for en dygtig advokat. Så tøv ikke med at kontakte Advokatfirmaet Strauss & Garlik. De kan fortælle dig mere om kommunens Børn- og Ungeudvalg og deres beslutning om hvornår fjerner man et barn og at iværksætte denne tvangsfjernelse. Det sker ikke ved et tilfælde. Tværtimod har kommunens socialrådgivere givet indstillingen til udvalget på baggrund af en mistanke om, at barnet ellers vil tage skade. Når en tvangsfjernelse rammer dig som forælder, har du nogle rettigheder. Den første er retten til gratis advokathjælp. Din advokat kan fortælle dig mere om dine rettigheder. En dygtig advokat fra Advokatfirmaet Strauss & Garlik kan bedst hjælpe dig tilbage til en hverdag med velvære. Klik ind på deres hjemmeside, og læs mere om tvangsfjernelse.